top of page

Vybraní klienti, s ktorými v oblasti jazykového vzdelávania, odborných prekladov a tlmočenia dlhodobo spolupracujeme.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

 

Individuálna ako aj skupinová jazyková príprava zamestnancov všetkých úrovní. Anglický a nemecký jazyk. Odborné preklady a tlmočnícke služby.

KPMG Slovensko spol s r.o.

 

Individuálna jazyková príprava všeobecného a obchodného zamerania v anglickom a ruskom jazyku.

TCHIBO SLOVENSKO spol. s r.o.

 

Individuálna jazyková príprava všeobecného zamerania v anglickom jazyku.

METRO Cash & Carry SR s.r.o.

 

Špecializovaná individuálna jazyková príprava obchodného zamerania v anglickom jazyku.

Aegis Media Slovakia Central Services, s.r.o.

 

Individuálna a skupinová jazyková príprava marketingovej komunikácie v anglickom jazyku.

Donna Uomo, s.r.o.

 

Prekladateľské služby.

Katie's bag, s.r.o.

 

​Prekladateľské služby.

bottom of page