top of page

Služby

Jazykové korektúry

Tlmočenie

Výučba svetových jazykov využitím nepriamej vyučovacej metódy. Táto metóda vyhovuje ľuďom, ktorí veci potrebujú logicky vysvetliť a opísať, ak sú poverení nejakou úlohou, žiadajú jednoznačné návody, sú presvedčení, že na to, aby sa niečo naučili sú tu učitelia, s jazykmi ešte nemajú veľa skúseností, pri štúdiu sa orientujú skôr zrakom, potrebujú si robiť veľa poznámok, radšej ponechávajú zodpovednosť za riešenie iným, vzťah učiteľ - študent chápi tak trocha ako vzťah rodič - dieťa, alebo nadriadený - podriadený. Bližšie informácie o podmienkach, systéme a cenách jazykového vzdelávania Vám zašleme prostredníctvom emailu na základe Vášho dopytu.

Máte už preložený text, ale nie ste si istý, či je preložený správne? Potrebujete upraviť Váš text pre špecifickú cieľovú skupinu? Využite službu jazykovej korektúry. Zašlite nám Vaše texty s Vašou predstavou úpravy a my Vám navrhneme riešenie, ktoré po Vašom schválení zrealizujeme.  Nezáleží na jazyku, záleží na výsledku.

Zabezpečíme simultánne ako aj konzekutívne tlmočenie pre Vaše podujatie, prezentáciu či event.  Tlmočenie je štandardne riešené v tandeme 2 tlmočníkov, ktorí sa po 30 minútach striedajú. V prípade potreby zabezpečíme nielen tlmočnícku techniku a ozvučenie miestnosti, ale aj dovoz, montáž, inštruktáž, odvoz a demontáž techniky. Zašlite nám Vaše požiadavky a my Vám s radosťou navrhneme optimálne riešenie. Nezáleží na jazyku, záleží na výsledku.

Potrebujete preložiť úryvok, dokument, či knihu? Potrebujete, aby bol Váš preklad zhotovený kvalitne, presne a v krátkej dobe alebo takmer obratom? Využite službu "Preklady" a kontaktujte nás. Pre Váš preklad  vypracujeme cenovú ponuku a navrheme termín zhotovenia s prihliadnutím na Vaše želania.  Nezáleží na jazyku, záleží na výsledku. Preklady zo svetových a do svetových jazykov sú realizované odbornými prekladateľmi s využitím profesionálneho softvéru.

Jazykové vzdelávanie

Preklady

bottom of page