top of page

Dovoľte nám predstaviť sa. Sme mladá a dynamická spoločnosť s tradíciou siahajúcou do roku 2009, kedy sa u nás poprvýkrát zrodila myšlienka obohatiť ľudskú komunikáciu. Tak ako ostatné, dôležité schopnosti a zručnosti ľudí, aj schopnosť komunikovať s inými prináša obdivuhodné možnosti. Umožňuje prekonávať neviditeľné bariéry informačného sveta, spoznávať nepoznané. Maliar, spisovateľ, sochár, či spevák je šťastný z umenia, ktoré tvorí. Napĺňa ho. Aj človek, ktorý ovláda schopnosť komunikácie je šťastný. Ovláda totiž umenie. Umenie komunikovať.

Názov Language&Arts vznikol spojením dvoch slov, Language a Arts, ktoré v prenesenom význame predstavujú pojem „jazykové umenia“. Umením spoločnosti Language&Arts je učiť Vás, našich súčasných korporátnych, ale aj budúcich korporátnych klientov, správne komunikovať. Komunikácia je nevyhnutnou súčasťou každodenného života, je neuveriteľne pestrá, má množstvo foriem a je všade okolo nás. Dalo by sa povedať, že človek, ktorý nekomunikuje, ani nežije. Spoločnosť Language&Arts ponúka možnosť nahliadnuť do jej tajomstva – ponúka však len to, čo slovenskému trhu naozaj chýba. Kvalitné a predovšetkým efektívne jazykové vzdelávanie spolu s prekladateľskými a tlmočníckymi službami. Moderná a celosvetovo uznávaná metodika, výnimočné ľudské zdroje, vysoká miera efektivity a šetrenie časom, to sú hlavné charakteristiky služieb poskytovaných spoločnosťou Language&Arts.

O nás

bottom of page